Innowacje technologiczne

Satelitarne innowacje rolnicze

Operacja pod tytułem: Innowacje organizacyjne technologiczne oraz marketingowe w zakresie optymalizacji nawożenia i nawadniania przy użyciu danych satelitarnych.

Celem operacji jest wytworzenie innowacji technologicznych, organizacyjnych oraz marketingowych w zakresie optymalizacji nawożenia i nawadniania przy użyciu danych satelitarnych. Działania te mają na celu zwiększenie poziomu innowacji w polskim i europejskim ekosystemie rolno-spożywczym. Mają się także przyczyniać do zwiększenia poziomu ochrony środowiska oraz łagodzenia zmian klimatycznych.

Realizacja operacji jest niezmiernie istotna z punktu widzenia rozwoju rolnictwa precyzyjnego w Polsce. Rynek usług cyfrowych dla rolnictwa powinien rosnąć w tempie ponad 13% rocznie i być najszybciej rosnącą gałęzią branży rolno-spożywczej. Jeden z członków grupy SatAgro, posiada najdłuższe doświadczenie dotyczące tworzenia map do precyzyjnego nawożenia opartego na indeksach roślinności i zobrazowaniu satelitarnym na polskim rynku. Pomysły dotyczące precyzyjnego nawożenia oraz nawadniania są wynikiem rozeznania rynku oraz konsultacji z wieloma rolnikami, przedsiębiorcami czy korporacjami. Grupą docelową finalnego projektu są rolnicy posiadający wystarczającą skalę działalności, aby wdrożyć nowoczesne rozwiązania w zakresie rolnictwa precyzyjnego oraz duże podmioty dołączające oferty cyfrowych usług do swojej podstawowej działalności, tak jak robią to BNP Paribas Bank Polska czy Grupa Azoty. Projekt wynika z potrzeb ograniczania kosztów produkcji, emisji gazów cieplarnianych, zużywania wody oraz automatyzacji procesów zarządzania w gospodarstwach rolnych czy poprawienia pozycji wizerunkowej i marketingowej podmiotów, które optymalizują zużycie wody oraz nawozów przy pomocy nowoczesnych technologii.

Zajrzyj do naszych partnerów:

AgroWe

SatAgro

Więcej wpisów, kliknij przycisk poniżej!