Innowacje rolnicze – postępy projektu, co dalej ?

Projekt pod tytułem „Innowacje organizacyjne, technologiczne oraz marketingowe w zakresie optymalizacji nawożenia i nawadniania przy użyciu danych satelitarnych” został pozytywnie rozpatrzony. W związku z tym rozpoczynamy pierwszy etap, polegający na zakupienie odpowiedniego sprzętu oraz stworzeniu map pól. Dzięki zgranemu zespołowi skutecznie rozwijamy naszą działalność. Dbamy o udoskonalanie technologii, które stoją za rosnącym w popularność rolnictwem precyzyjnym. Nasze działania są starannie planowane i sukcesywnie wprowadzane w życie, etap po etapie, co zapewnia wysoką skuteczność. Dzięki renomowanym partnerom operacji, czyli AgroWe, SatAgro, AgVisor, a także grupie rolników biorących udział w działaniach, projekt każdego dnia nabiera tempa. Budżet naszej operacji wynosi 3,295,996.07 zł, z czego kwota dofinansowania w ramach działania „Współpraca” z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 to 2,498,692.15 zł. Dzięki tak wysokiemu budżetowi nasz projekt będzie mógł zostać z pomyślnością zrealizowany i przynieść korzyści rolnikom zarówno z małych, jak i dużych gospodarstw.

Efekty naszych działań będą widoczne już w 2022 roku. To właśnie wtedy zaplanowane jest sfinalizowanie naszego projektu i oddanie efektów działań w Wasze ręce.

Cel naszych prac

Naszym celem jest wytworzenie odpowiednich i skutecznych innowacji technologicznych w zakresie optymalizacji nawożenia i nawadniania przy użyciu danych satelitarnych. Rolnictwo precyzyjne to sektor rolnictwa, który pozwala nam ciągle na rozwój oraz wykorzystywanie możliwości wszelkiego wsparcia dla naszego projektu. Projekt powstał na skutek naglących potrzeb, takich jak ograniczanie kosztów produkcji, emisji gazów cieplarnianych, zużywania wody oraz automatyzacji procesów zarządzania w gospodarstwach rolnych. Grupą docelową projektu oraz wytworzonych narzędzi i usług są gospodarstwa rolne. Dlatego pamiętaj, aby na bieżąco śledzić nasze działania. W momencie ukończenia ostatniego etapu – etapu V, każdy z nas będzie mógł skorzystać z nowych technologii i wdrażać ją do swoich gospodarstw.

Więcej o projekcie znajdziesz w zakładce Opis projektu. Zajrzyj do niej i poznaj bliżej nasze działania.

Obecnie naszym celem jest sfinalizowanie etapu I i wkroczenie z pełną świadomością naszych działań w etap II. Jesteśmy przekonani, że przebieg naszych działań przebiegnie pomyślnie i sukcesywnie zakończymy wszystkie etapy projektu.

„Nie obawiaj się porzucić czegoś dobrego dla czegoś wspaniałego”

John D. Rockefeller

Idąc słowami John D. Rockefeller 'a możemy z pełną świadomością zachęcić Was, aby nie bać się porzucić obecnych metod względem tych, które właśnie dla Was przygotowujemy.

Główne korzyści jakie możesz uzyskać dzięki naszym innowacjom technologicznym to przede wszystkim:

-poprawa opłacalności produkcji,

-poprawa jakości plonów,

-dbałość o stan środowiska.

Należy pamiętać, że dane satelitarne nie wykluczają pomiaru upraw innymi metodami. Niemniej jesteśmy przekonani, że każdy z Was przyzna nam rację, iż satelity cechują się wieloma istotnymi zaletami, które usprawnią Wasze działania w rolnictwie precyzyjnym.

Bądź na bieżąco!

Już teraz można śledzić nasz postęp na Sstronie głównej oraz w zakładce Aktualności.

Warto zajrzeć także na poszczególne strony naszych partnerów, gdzie także możesz znaleźć powiązane tematy i poszerzyć swoją wiedzę odnośnie rolnictwa precyzyjnego.

SatAgro AgroWe